Kocioł zgazowujący BLAZE NATURAL PLUS

na drewno

  • Certyfikowana regulacja mocy w zakresie 30-100% umożliwia instalację BEZ bufora.
  • Prosta wymiana istniejących kotłów niezgodnych z wymogami.
  • Unikalny kocioł na drewno z wentylatorem wyciągowym i sterownikiem do regulacji mocy.
  • 4 patenty w jednym kotle.
  • Niskie zużycie paliwa, długa żywotność kotła.
  • Sprawność 90% w całym zakresie mocy.
  • 5 klasa emisyjności, kocioł certyfikowany zgodnie z CSN EN 303-5.
  • Bardzo niskie zużycie energii. Przy odpowiednim ciągu kominowym możliwa jest praca bez wentylatora. 

Zalety kotła zgazowującego BLAZE NATURAL PLUS

OPATENTOWANO

1

Mechaniczne wykrywanie pozostałości paliwa
Ten unikalny system zapewnia automatyczną pracę palacza, dzięki czemu w momencie spadku ilości paliwa w komorze podawania następuje wyłączenie wentylatora i zatrzymanie procesu spalania. Ta precyzyjna detekcja utrzymuje warstwę palacza w komorze spalania przez kilka godzin, co kilkakrotnie zmniejsza liczbę roztopów w kotle w sezonie.

OPATENTOWANO

2

Dysza odrzutowa
W modelach BN i BG zastosowano specjalną konstrukcję dna w kształcie promienia, która zapewnia wysoką jakość zgazowania paliwa przy bardzo niskiej emisji. Jednocześnie umożliwia on pracę wyłącznie na ciągu kominowym.

OPATENTOWANO

3

Ochrona przed korozją w niskich temperaturach

Wbudowany termostat i specjalna konstrukcja mieszacza w korpusie kotła zapewniają ochronę kotła. Możliwe jest pojedyncze podłączenie bez konieczności stosowania pomp. Znaczne oszczędności przy instalacji i bezpiecznej eksploatacji. (wyposażenie opcjonalne w wybranych kotłach)

OPATENTOWANO

4

Trójstronny nawiew powietrza
Zapewnia on równomierne spalanie paliwa i umożliwia wysokiej jakości spalanie paliw o różnej wielkości. Powietrze wstępnie osuszające, które jest doprowadzane (w razie potrzeby) do górnej części komory, osusza mokre paliwo, dzięki czemu można je dobrze spalić i utrzymać wysoką sprawność kotła oraz niskie wartości emisji

5

Ochrona przed korozją za pomocą izolowanego systemu kompaktowej komory ciepłej
W izolowanej kompaktowej komorze załadowczej ściany nie są bezpośrednio chłodzone wodą. Dzięki temu mają one wyższą temperaturę, co zapobiega kondensacji i osadzaniu się smoły. Okres eksploatacji tej koncepcji kotła jest kilkakrotnie dłuższy niż w przypadku konwencjonalnych kotłów zgazowujących. Komorę można wymienić.

6

Stopniowane dno komory zgazowania
Zapewnia on automatyczne usuwanie popiołu z komory spalania podczas spalania i eliminuje konieczność czyszczenia przed ponownym przetopem.

7

Możliwość sterowania mocą kotła na najwyższym poziomie
Umożliwia on bezpośrednie ustawienie żądanej mocy kotła w procentach i sterowanie kotłem podczas pracy. Zmniejszenie mocy zapewnia długi czas palenia w kotle przy porównywalnej jakości spalania jak przy ustawieniu mocy na 100 %.

8

Możliwość zainstalowania kotła bez zbiornika akumulacyjnego
Dzięki wyjątkowej możliwości regulacji w zakresie 30–100 %, kotły BLAZE NATURAL PLUS spełniają wymagania prawne dotyczące instalacji bez zbiornika akumulacyjnego. Jednak podłączenie bez zbiornika akumulacyjnego zalecamy tylko w instalacjach (budynkach), w których warunki są do tego odpowiednie.

Automatyczne sterowanie kotłem

Bezbłędnie stworzony program regulatora ecoMAX pozwala na bezpośrednie wybranie odpowiedniej mocy kotła w procentach oraz zmianę eksploatacji ciągłej kotła od 50% do 130% w mocy znamionowej. 50% mocy gwarantuje długi okres grzania z zbliżoną jakością spalania, niemal jak przy mocy 100%. 

Takie rozwiązania pozwalają na eksploatację o niższej mocy, przy mniejszej objętości zbiornika akumulacyjnego, co daje możliwość oszczędzenia nie tylko pieniędzy, ale również czasu. 

Regulator posiada również funkcję oceny wartości O2 mierzone przez sondę lambda, dzięki czemu może sterować przesłonami powietrza pierwotnego, wtórnego i podsuszającego, tak aby wartość resztkowego O2  była utrzymana.

Wymiary i parametry techniczne

 Parametry BN 25 PLUS BN 35 PLUS
Moc znamionowa (kW) 26 40
Moc regulowana (kW) 7,6–26 12–40
Sprawność (%) 90 90
Klasa emisji 5.
Ekoprojekt tak
Klasa energetyczna A+
Długość polan (mm) 330 500
Objętość komory załadunkowej (l) 80 120
Ciężar kotła (kg) 340 440
Maksymalne ciśnienie robocze (bar) 3 3
Objętość przestrzeni wodnej (l) 40 55
Wymagany ciąg kominowy (Pa) 10 10

Zapytaj o kocioł u najbliższego instalatora